Érdekes adatok a pályakezdők elhelyezkedési tapasztalataival kapcsolatban

Érdekes adatokra találtunk a pályakezdők elhelyezkedési tapasztalataival kapcsolatban!

A fiataldiplomások között sokan vannak, akik a munkaerőpiacon tapasztalható elvárásoknak megfelelően gyakorlatias tapasztalatok szerzésével igyekeznek javítani felkészültségüket. A pályakezdők egy része már a végzéskor rendelkezik szakmai tapasztalattal, végzett külföldi tanulmányokat és tud valamilyen szinten angolul. Lehetőség van válogatni közülük! A „válogatás” eredménye az elérhető jövedelmek és a betöltött pozíciók kapcsán megfigyelhető. De amennyiben szeretnénk megtalálni a tehetséges fiatalokat érdemes odafigyelnünk az álláskeresési tapasztalataikra! A fiatalok „kitartó” álláskeresési tevékenységét tükrözi, hogy a felkeresések aránya igen magas a létrejövő kapcsolatokhoz képest. Álláskeresésük során az álláshirdetésekre történő jelentkezés mellett a közvetlen megkeresések, a személyes kapcsolatok és a korábbi munkatapasztalatok szerepét is kiemelték a fiataldiplomások. Munkával való elégedettségük 4-es skálán mérve 2,9. A munka tartalmi elemeivel és a személyes „fogadtatással” jobban, a karrierlehetőségekkel, a munka presztízsével és a jövedelemmel kevésbé elégedettek. Az Educatio 2015-ben végzett diplomás pályakövető kutatás eredményeiből „csipegettünk” a pályakezdők elhelyezkedési tapasztalatival kapcsolatban. Bővebben itt olvashat erről.

Álláskeresési tapasztalatok

A képzés és munka világának összekapcsolódása figyelhető meg a pályakezdők gyakorlatában. A frissdiplomások 43,6 %-a az abszolatórium megszerzésekor már főállásban dolgozik, a nappali tagozaton végzettek körében is 21 %-a a diákoknak. Az újonnan állást keresők körében az átlagos álláskeresési idő 3,88 hónap. Az álláskeresési célból kezdeményezett kapcsolatfelvételek átlagos számát összevetve a munkáltatók által visszajelzések és kapcsolatfelvételek átlagértékével azt láthatjuk, hogy közel 27 megkeresés szükséges ahhoz, hogy az álláskereső 5 „választ kapjon”. A sikeresen állást találók közt a leggyakrabban igénybe vett csatorna az álláshirdetések formális útja volt (25%), a végzettek 19 százaléka talált munkát a munkáltatók közvetlen megkeresése révén. A
személyes kapcsolatok mozgósítása is nagy szerepet játszik a sikeres álláskeresésben. Ez jelentheti a korábbi munkakapcsolaton (12%), tanári ajánláson (3%) vagy szakmai gyakorlaton (9%) alapuló munkához jutást is, de leginkább a kapcsolati tőke, személyes
ismeretségek mozgósításával jellemezhető (23%). Az intézményi karrierirodák, állásbörzék első álláshoz jutásban betöltött szerepét mindössze a válaszadók 1 százaléka jelezte, olvashatjuk a kutatási jelentésben.

Munkával való elégedettség

A kutatási jelentés eredményei alapján a munka megítélése összességében is kedvező (2,9 átlagpont 4-es skálán mérve). A kutatási összefoglaló adatai alapján a végzett munkával való elégedettség egyes szempontjai közül a leginkább munkájuk szakmai, tartalmi részével elégedettek a frissdiplomások (3,05 átlagpont), emellett a személyi körülmények kapcsán pozitív, 3 átlagpontos az értékelés. A legkedvezőtlenebb visszajelzések a jövedelemmel, juttatásokkal (2,59 átlagpont), a munka presztízsével (2,75 átlagpont) és karrierlehetőségekkel (2,74 átlagpont) kapcsolatban érkeztek. A frissdiplomások 83%-a állandó jellegű és határozatlan idejű munkaviszonyban kezd dolgozni. Általában alkalmazotti státuszban helyezkednek el, mindössze egyötöde tölt be
vezető pozíciót, de közülük 81 %-nak nincs még beosztottja, és mindössze 7 % irányít 10-nél több beosztottat. Az elhelyezkedő diplomásoknak mindössze 13%-a dolgozik nem diplomás pozícióban. A végzett munka tartalma szerint a műszaki (85,3%) és az informatikai (88,8%) területen erős az illeszkedés, de a foglalkoztatottak körében a végzett munka szakterületi illeszkedése az esetek többségében is 79 százalékában megvalósul. A magánszférában elhelyezkedők legmagasabb arányát az informatikai, műszaki, gazdasági szakterületek frissdiplomásai között találjuk.

Jövedelmek alakulása

A felsőfokú diploma kedvező munka-erőpiaci megtérülését továbbra is megerősítik az adatok. A frissdiplomások nemcsak nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni, de átlagosan elérhető havi nettó jövedelmük (önbevalláson alapuló adatok alapján 189.250 Ft) is az országos átlag felett helyezkedik el, és a végzés évétől távolodva fokozatosan növekszik. A legmagasabb átlagjövedelmek a műszaki (212,29 ezer Ft), gazdasági (263,42 ezer Ft) és informatikai (263,29 ezer Ft) diplomások körében tapasztalhatóak. Magasabb jövedelem elérését a tanulmányok alatt végzett külföldi tanulmányok és a szakmai munkavégzés segíti. A nem szakterületen szerzett munkatapasztalat ugyanakkor nincs hatással. Meglepő módon a jobb tanulmányi eredmény magasabb jövedelmet jelent ugyan az
átlagosakhoz képest, de a rossz eredményekkel rendelkezők mindkettőjüknél magasabb jövedelemről számoltak be. A jobb családi háttér javítja az esélyeket, de valójában a rossz családi háttér nem „rontja” jelentősen a jövedelmi esélyeket. Az elhelyezkedéstől függően is eltérőek lehetnek a jövedelmek. A nagyobb cégeknél elérhető jövedelem jelentősen eltér (222 ezer Ft) a kisebbéhez (151 ezer Ft) képest. A diplomát igénylő beosztotti fizetés (186,17 ezer Ft) és a vezetői fizetés (295,48 ezer Ft) közötti különbség is jelentős.

Az EDUCATIO 2015-ben készített DPR kutatási eredményei alapján készítette Tóthné Téglás Tünde.