Hírek

Variációk1Témára

Kolnhofer-Derecskei Anita május 11-én mutatta be az új készülő nyílt napunk egyik témáját, az Ötlet című rendezvényen, a Variációk1Témára szervezésében.

A programról részleteket a program honlapján találhat: https://variaciokegytemara.hu

2018. május 8-án oktatói workshopot tartottunk

2018. május 8-án oktatói workshopot tartottunk, melyre minden érdeklődő kollégát szeretettel vártunk közös gondolkodásra, ötletelésre, beszélgetésre.

Nagy örömünkre igazi műhelymunka alakult ki, melynek eredményeképpen számtalan ötlet született.

Tekintse meg az workshopról készült videónkat:

Újabb sikeres megjelenés az Óbudai Egyetem Állásbörzén

Ismét sikeres megjelenést tudhatunk magunk mögött. Az Óbudai Egyetem Állásbörze rendezvényének keretében bemutattuk legújabb kutatásainkat.

Az állásbörzére három nagy témakörrel készültünk:

Kreativitás

A kreativitás az innováció előszobája, legkisebb szintje mindenkiben ott szunnyad. Elegendő a kreativitás folyamatát technikákkal, tréningekkel serkenteni? Ennél sokkal több vagy sokkal kevesebb is elegendő?

CRM rendszerek a KKV-knál

Ön tudja, hogyan válassza ki a megfelelőt? Hogyan adaptálja a saját cégére? Milyen buktatókkal jár a rendszer működtetése?

Kompetenciamenedzsment.

Hogy döntsünk hát arról, milyen kompetenciákkal rendelkező munkatársakra van szükség a szervezet célkitűzéseinek végrehajtásához?

Kutatásaink elérhetőek nyomtatott kiadványok formájában, online vagy személyes előadások keretében.

Sikeresen lezajlott az első workshop!

2018. január 12-én sikeres, interaktív workshop keretében a vállalati szektornak is bemutatkozott a BrainBay Centrum, melyet az Óbudai Egyetem innovációs pályázatán elnyert, valamint a Keleti Károly Gazdasági Kar dékáni támogatásának segítségével hívott életre 2017 januárjában a Centrum három alapító tagja: Kolnhofer-Derecskei Anita, Reicher Regina Zsuzsánna és Tóthné Téglás Tünde. A BrainBay Centrum célja a Keleti Károly Gazdasági Karon született legfrissebb kutatási eredmények bemutatása és értékesítése a versenyszektor számára. Bízunk benne, hogy programjainkon sikerül a vállalati szféra szereplőivel új, érdekes menedzsment problémák mentén párbeszédet indítani, tapasztalatokat cserélni.

Miután elkészült a BrainBay honlapja, LinkedIn profilja és kiadványai, BrainBay a nagyközönségnek az őszi állásbörzén mutatkozott be, decemberben pedig az egyetemi munkatársaknak tartottunk tájékoztatást. Januárban került sor az első nagyszabású rendezvényére, melyre közel ötven vállalati szakember és HR szakértő érkezett. A szakmai nap témái az Y generációs munkavállalók munkaerőpiaci szokásai és a pályakezdők kompetenciái köré csoportosultak. Az előadások rendhagyó formában, interaktív jelleggel kerültek megrendezésre. Velencei Jolán moderálása mellett a résztvevők is bekapcsolódhattak a beszélgetésbe. Az Óbudai Egyetemet a Keleti Károly Gazdasági Kar munkatársai mellett Tick József rektorhelyettes úr képviselte a programunkon, ezúton is köszönjük támogatását!

Tekintse meg a januári rendezvényünk részletes leírását! 

Employer branding és/vagy HR marketing?

Az Independent Media Education Center Employer branding és/vagy HR marketing? címmel indított előadássorozatán 2017. november 17-én Tóthné Téglás Tünde mutatta be kutatási eredményeit, amely a pályakezdőkkel szemben támasztott kompetenciaelvárásokat vizsgálja. Az előadássorozat központi kérdése a HR és a marketing szakterület közös momentumainak, együttműködési lehetőségeinek keresése. A marketing szemléletű gondolkodás középpontjában a megkülönböztető jellemzők azonosítása áll. Valójában a kompetenciákra épülő menedzsmentszemlélet is azon személyes jellemzők kutatására épül, amelyek a kiemelkedő teljesítményhez vezetnek... 

Érdekes adatok a pályakezdők elhelyezkedési tapasztalataival kapcsolatban

Érdekes adatokra találtunk a pályakezdők elhelyezkedési tapasztalataival kapcsolatban!

A fiataldiplomások között sokan vannak, akik a munkaerőpiacon tapasztalható elvárásoknak megfelelően gyakorlatias tapasztalatok szerzésével igyekeznek javítani felkészültségüket. A pályakezdők egy része már a végzéskor rendelkezik szakmai tapasztalattal, végzett külföldi tanulmányokat és tud valamilyen szinten angolul. Lehetőség van válogatni közülük! A „válogatás” eredménye az elérhető jövedelmek és a betöltött pozíciók kapcsán megfigyelhető. De amennyiben szeretnénk megtalálni a tehetséges fiatalokat érdemes odafigyelnünk az álláskeresési tapasztalataikra! A fiatalok „kitartó” álláskeresési tevékenységét tükrözi, hogy a felkeresések aránya igen magas a létrejövő kapcsolatokhoz képest. Álláskeresésük során az álláshirdetésekre történő jelentkezés mellett a közvetlen megkeresések, a személyes kapcsolatok és a korábbi munkatapasztalatok szerepét is kiemelték a fiataldiplomások. Munkával való elégedettségük 4-es skálán mérve 2,9. A munka tartalmi elemeivel és a személyes „fogadtatással” jobban, a karrierlehetőségekkel, a munka presztízsével és a jövedelemmel kevésbé elégedettek. Az Educatio 2015-ben végzett diplomás pályakövető kutatás eredményeiből „csipegettünk” a pályakezdők elhelyezkedési tapasztalatival kapcsolatban. Bővebben itt olvashat erről.

Álláskeresési tapasztalatok

A képzés és munka világának összekapcsolódása figyelhető meg a pályakezdők gyakorlatában. A frissdiplomások 43,6 %-a az abszolatórium megszerzésekor már főállásban dolgozik, a nappali tagozaton végzettek körében is 21 %-a a diákoknak. Az újonnan állást keresők körében az átlagos álláskeresési idő 3,88 hónap. Az álláskeresési célból kezdeményezett kapcsolatfelvételek átlagos számát összevetve a munkáltatók által visszajelzések és kapcsolatfelvételek átlagértékével azt láthatjuk, hogy közel 27 megkeresés szükséges ahhoz, hogy az álláskereső 5 „választ kapjon”. A sikeresen állást találók közt a leggyakrabban igénybe vett csatorna az álláshirdetések formális útja volt (25%), a végzettek 19 százaléka talált munkát a munkáltatók közvetlen megkeresése révén. A
személyes kapcsolatok mozgósítása is nagy szerepet játszik a sikeres álláskeresésben. Ez jelentheti a korábbi munkakapcsolaton (12%), tanári ajánláson (3%) vagy szakmai gyakorlaton (9%) alapuló munkához jutást is, de leginkább a kapcsolati tőke, személyes
ismeretségek mozgósításával jellemezhető (23%). Az intézményi karrierirodák, állásbörzék első álláshoz jutásban betöltött szerepét mindössze a válaszadók 1 százaléka jelezte, olvashatjuk a kutatási jelentésben.

Munkával való elégedettség

A kutatási jelentés eredményei alapján a munka megítélése összességében is kedvező (2,9 átlagpont 4-es skálán mérve). A kutatási összefoglaló adatai alapján a végzett munkával való elégedettség egyes szempontjai közül a leginkább munkájuk szakmai, tartalmi részével elégedettek a frissdiplomások (3,05 átlagpont), emellett a személyi körülmények kapcsán pozitív, 3 átlagpontos az értékelés. A legkedvezőtlenebb visszajelzések a jövedelemmel, juttatásokkal (2,59 átlagpont), a munka presztízsével (2,75 átlagpont) és karrierlehetőségekkel (2,74 átlagpont) kapcsolatban érkeztek. A frissdiplomások 83%-a állandó jellegű és határozatlan idejű munkaviszonyban kezd dolgozni. Általában alkalmazotti státuszban helyezkednek el, mindössze egyötöde tölt be
vezető pozíciót, de közülük 81 %-nak nincs még beosztottja, és mindössze 7 % irányít 10-nél több beosztottat. Az elhelyezkedő diplomásoknak mindössze 13%-a dolgozik nem diplomás pozícióban. A végzett munka tartalma szerint a műszaki (85,3%) és az informatikai (88,8%) területen erős az illeszkedés, de a foglalkoztatottak körében a végzett munka szakterületi illeszkedése az esetek többségében is 79 százalékában megvalósul. A magánszférában elhelyezkedők legmagasabb arányát az informatikai, műszaki, gazdasági szakterületek frissdiplomásai között találjuk.

Jövedelmek alakulása

A felsőfokú diploma kedvező munka-erőpiaci megtérülését továbbra is megerősítik az adatok. A frissdiplomások nemcsak nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni, de átlagosan elérhető havi nettó jövedelmük (önbevalláson alapuló adatok alapján 189.250 Ft) is az országos átlag felett helyezkedik el, és a végzés évétől távolodva fokozatosan növekszik. A legmagasabb átlagjövedelmek a műszaki (212,29 ezer Ft), gazdasági (263,42 ezer Ft) és informatikai (263,29 ezer Ft) diplomások körében tapasztalhatóak. Magasabb jövedelem elérését a tanulmányok alatt végzett külföldi tanulmányok és a szakmai munkavégzés segíti. A nem szakterületen szerzett munkatapasztalat ugyanakkor nincs hatással. Meglepő módon a jobb tanulmányi eredmény magasabb jövedelmet jelent ugyan az
átlagosakhoz képest, de a rossz eredményekkel rendelkezők mindkettőjüknél magasabb jövedelemről számoltak be. A jobb családi háttér javítja az esélyeket, de valójában a rossz családi háttér nem „rontja” jelentősen a jövedelmi esélyeket. Az elhelyezkedéstől függően is eltérőek lehetnek a jövedelmek. A nagyobb cégeknél elérhető jövedelem jelentősen eltér (222 ezer Ft) a kisebbéhez (151 ezer Ft) képest. A diplomát igénylő beosztotti fizetés (186,17 ezer Ft) és a vezetői fizetés (295,48 ezer Ft) közötti különbség is jelentős.

Az EDUCATIO 2015-ben készített DPR kutatási eredményei alapján készítette Tóthné Téglás Tünde.

„Közös dolgaink – beszélgetések a szakmáról”

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, az MMK Közlekedési Tagozata a KTE Közlekedésépítési Tagozata és a MAÚT közös meghívására a „KÖZÖS DOLGAINK – beszélgetések a szakmáról” programsorozat keddi rendezvényének témája A közlekedéssel szemben támasztott társadalmi igények változásai, a fiatalok utazási, közlekedési szokásai napjainkban témakörön belül tartottunk előadást az Y generációról.

Óbudai Egyetem Állásbörze

Centrumunk megjelenik az Óbudai Egyetem Állásbörze 2 napján. Megtalálhat minket október 18-án a Keleti Károly Gazdasági Kar G épületében (1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18.) és 19-én az óbudai központi épületben (1034 Budapest, Bécsi út 96/b).

A programról részleteket találhat az alábbi oldalon: http://allasborze.uni-obuda.hu/

Illetve ebben a letölthető anyagban. 

Mi történt az állásbörzén?

Állásbörzén megkérdeztük a kilátogató cégek HR-es képviselőit, milyen problémák foglalkoztatják őket, milyen témájú kutatások eredményeit ismernék meg. A munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémákat többen is említették. Kíváncsiak lennének az új generációval kapcsolatos eredményekre, kreatív toborzási és kiválasztási módszerekre, kompetencia alapú kiválasztásra, a social media kampányok sikerességére, álláskeresők keresési szokásaira, valamint a vezetéspszichológiai kutatások eredményeire. A szervezési kérdésekkel kapcsolatban érkezett javaslatok szerint work shop, szakmai kereteken belül szervezett kerekasztal-beszélgetések, esettanulmányok feldolgozásán keresztül személyesen, valamint írott, nyomtatott formában is szívesen informálódnának.