Januári rendezvényünk

2018. január 12-én 9 órakor workshopot tartottunk!

1084 Budapest, Tavaszmező 15-17. A épület I. emelet Kari Tanácsterem.

Programtervezet

09:00 - 09:15  érkezés, regisztráció
09:15 - 10:45  interaktív előadások
10:45 - 11:00  kávészünet
11:00 - 12:30  interaktív előadások
12:30 -              kötetlen beszélgetés

Témáink

Generációs probléma vagy mégsem?

Célcsoportunkat olyan magyar fiatalok képezték, akik az Önök munkatársai lesznek, végzettségüket tekintve gazdasági, műszaki ismereteket egyetemi szinten hallhatók. Kutatásunk során az Y generációt kérdeztük, ők hogyan látják saját generációjukat.

Ezek a mai fiatalok… Hogy is képzelik a munkakeresést?

Végzés előtt lévő egyetemistákat arról kérdeztük, ők hogyan is lesznek munkavállalók. Munkakeresési szokásaikat és fizetési elvárásaikat az idősebb generáció szokásaival is összevetettük.

„Jelen vannak” Az Y generáció online jelenlétének vizsgálata

A mai fiatal munkavállalók már rendkívüli természetességgel kezelik a különböző technikai eszközöket. A mindennapjaik része. Kérdés persze, hogy valóban jól használják-e ezeket az eszközöket. Vitathatatlan, hogy mára minden tevékenységük a magánélettől a tanuláson át egészen a munkavállalásig, a különböző alkalmazások, mobil eszközök és az internet adta lehetőségek használata mellett történik. 2013-ban egy kutatás eredménye azt mutatta, hogy a felnőtt lakosság közel 60%-a önmagára is rákeres az interneten bizonyos időszakonként. Ennek oka, hogy a megkérdezettek fele aggodalmát fejezte ki online jelenlétének lábnyoma miatt. Az internethasználati szokásokat azonban több tényező is befolyásolja. Az eurostat adataiból egyértelműen kiolvasható, hogy az életkor az egyik legerőteljesebb meghatározó tényező a digitális jelenlét tekintetében. De befolyással bír még az iskolai végzettség és a jövedelem is. A magasabb jövedelem, a magasabb iskolai végzettség pozitív még a magasabb életkor negatív előjellel befolyásolja az internethasználatot és a közösségi felületeken való megjelenést. Természetesen az is hatással van az internetes jelenlét lehetőségére, hogy a digitális eszközök egyre könnyebben érhetőek el. Vajon az Y generáció online viselkedése eltér más generációk tagjaitól? És az Y generáció valóban tovább tagolható az online jelenléte alapján? Léteznek a Yucciek?

Hol keresnek” Az Y generáció online munkakeresési szokásai

Az Y generáció uralja a magyar munkaerőpiac közel harmadát. Jelenlétük és hatásuk a szervezetekre nem hagyható figyelmen kívül. Ez a generáció több okból is folyamatosan jelen van az álláskeresés piacán. Tagjainak jelentős része tanul nappali tagozatos hallgatóként, akik már diákéveik alatt is keresnek munkát, majd a tanulmányok elvégzése után ismét a munkakeresésbe vetik magukat. A generációban ugyanekkora rész jelenleg munkanélküli, így ők is állást keresnek. De az aktív dolgozók rétege is gyakran jelenik meg az álláskeresők között. Egyes kutatások szerint az Y generáció tagjai 4-szer gyakrabban váltanak munkát, mint más generációk tagjai. Így az állásban lévők is igen gyakran jelennek meg az álláskeresők piacán. Vajon hol és hogyan keres ez a generáció munkát? Mit tesz meg azért, hogy jó színben tűnjön fel? A kiemelkedő informatikai jártasságukat mennyire használják ki? Tudatosak-e ezen a területen e generáció tagjai.

„Csillogó szemek” Mit vár6unk el a pályakezdőktől?

Vállalati körben végzett kutatások alapján a magyar vállalatok egyre nagyobb hányada készít stratégiát és tervezi, alakítja tudatosan versenyképességét. De vajon a vállalatok hogyan határozzák meg, milyen munkavállalókra van szükségük a stratégiai tervük végrehajtásához? Ön szerint melyek azok a személyes kompetenciák, amelyek biztosítják a vállalata számára a jövőt? Ezek nehéz kérdések, de a vállalatuk jövőbeli versenyképességének kulcsa lehet, ha tudatosan gazdálkodnak egyéni és szervezeti kompetenciáikkal. Vállalati körben végzett kutatásainkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a szervezetek hogyan gondolkoznak ezekkel a kérdésekkel. Hogyan gazdálkodnak munkaerő-állományuk kompetenciakészletével. Azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan szervezetek, ahol spontán válaszok születnek ezekre a kérdésekre, és vannak, ahol vállalati szinten egységes elvárásokat fogalmaznak meg munkavállalóikkal szemben. Önök hogyan döntenek az új belépők felvételéről? Mely kompetenciákat „vesznek készen” és melyeket fejlesztik ki a szervezeten belül? Ősszel tartandó konferenciánkon eredményeinket részletesen bemutatjuk.

Pályakezdők kiválasztásának vállalati gyakorlatai

Ez a téma sokakat érint. A diákokat, akik eszerint tervezhetik felkészülésüket a munkavállalásra. Az egyetemeket, akik a munka-erőpiaci elvárások alapján dönthetnek képzésük tartalmáról, szerkezetéről, átalakításáról. És a munkáltatókat is, akik szeretnék jobban megismerni a munkaerőpiacon tapasztalható keresleti és kínálati viszonyokat annak érdekében, hogy a tehetséges munkavállalókra „rátalálhassanak”. Sokfelől hallhatjuk, hogy a gazdasági szervezetek tehetséghiánnyal küzdenek, a fejlődésük egyik legfontosabb kulcskérdése ez. De vajon milyen személyes kompetenciákat keresnek a vállalatok, miben van hiány? Vállalati körben végzett kutatásaink a gazdasági és a műszaki végzettséget szerzett pályakezdőkkel szemben, a vállalatok által támasztott általános szervezeti elvárásokat vizsgálják. Mit gondol, vajon hasonlóan gondolkodnak a különböző szervezetek ezekről a kérdésekről? Vannak hasonló elvárások, de érdekes különbségeket is találtunk. A tanulással kapcsolatos elvárások ugyan kiemelt elvárás a legtöbb szervezetben, de azt tapasztaltuk, hogy a kompetenciaelvárás tartalma nagyon eltérő lehet. Megvizsgáltuk azt is, hogy a soft skillek szerepe a gazdasági és a műszaki szakterületeken miért jelenik meg eltérő súllyal. Önök milyen elvárásokat támasztanak a fiatalokkal szemben, mi a célja a pályakezdők alkalmazásának szervezetükben?